Upphandlings-avtal om Rail Baltica II undertecknat

Hela Rail Balticasträckan löper från Tallinn till Berlin. Foto: Wikipedia/Rail Baltica-projektet

Nio statliga och privata järnvägsföretag från Lettland, Estland och Litauen har nu undertecknat ett avtal om riktlinjerna för Rail Baltica II:s upphandlingsmodell.

Denna andra fas av projektet åsyftar en 728 kilometer lång sträcka med 1435 mm spårvidd mellan till Riga och Tallinn från det existerande avsnittet av Rail Baltica med standardspårvidd vid litauiska staden Kaunas.

 Baiba Rubesa, vd för projekts joint venture, RB Rail, sade att avtalet var mycket viktigt eftersom det inte finns något europeiskt prejudikat för ett tre- nationellt projekt inom europeisk järnvägsinfrastruktur. Alla åtta parter undertecknade avtalet i Riga den 5 oktober i närvaro av ledningen för Litauens nationella järnvägsbolag, Lietuvos geležinkeliai.

Enligt avtalet, ska upphandlingar delas in i tre kategorier. Den första omfattar undersökningar, affärsutveckling och marknadsföring för hela projektet. RB Rail kommer att ansvarar för att gemensamma standarder följs.

Den andra kategorin omfattar konsoliderad upphandling av samverkande system med RB Rail som intar en supportande roll, enligt de avtal som gäller lokalt i varje respektive land. Den tredje kategorin omfattar inhemskt byggande, planering och leveransavtal, som tillåter lokal omförhandling med RB Rail endast när ett avtal överstiger ett visst finansiellt värde.

Överenskommelsen redogör också för tilldelning av uppdrag och att skatten betalas på plats i respektive land. Detta hade varit en stötesten i förhandlingarna eftersom den litauiska sidan förkastade ett tidigare förslag om att kanalisera alla upphandlingar till Riga-baserade RB Rail, eftersom det skulle ha inneburit att Lettland hade fått alla skatteintäkter.

Det transeuropeiska järnvägsprojektet Rail Baltica, som ska förbinda Helsingfors - Tallinn - Riga - Kaunas – Warszawa med förlängning till Berlin, utvecklas för närvarande inom de EU - medlemsstaternas territorier.

Rail Baltica kommer att stödja bredare EU-mål för lika tillgång till tjänster och infrastruktur i de flesta medlemsstater och bidra till utveckling av hållbara transportsätt, förbättrad balans och interoperabilitet mellan olika transportmedel och för upprättandet av förbindelser med resten av EU:s järnvägsnät. Källa: Rail Baltica