SJ lanserar ny app för platsval

Illustration: SJ

Nu blir det möjligt att själv enklare välja sittplats på SJs snabbtåg. En platskarta lanseras för SJs snabbtåg X 2000 och SJ 3000 på sj.se och i SJs fria mobilapp.

Alla kunder kommer också fortsättningsvis att automatiskt tilldelas en plats på tåget, en plats som de sedan kan välja att behålla utan ändring eller byta. De som vill byta kan med hjälp av platskartan själva välja var i tåget de vill sitta, i vilken vagn och på vilken plats. I platskartan visas även tågets färdriktning. Det går även att flytta sig mellan vagnarna via platskartan och välja plats i en annan vagn för samma klass. 

I varje vagn visas ett antal lediga platser, omkring 40-50 platser per tåg. Att inte alla platser släpps beror bland annat på att SJ vill erbjuda sällskap, som familjer, att kunna sitta tillsammans. Ett annat skäl är att undvika tomma stolar på delsträckor så att tåg inte uppges som slutsålda när det skulle funnits plats för fler resenärer. Den som har en särskild favoritplats kan precis som tidigare ange vagnsnummer och plats i appen för att boka just denna.