Skanska bygger spårväg i San Diego

Spårvagn i San Diego. Foto: SDMTS

Skanska har, som en del av Mid-Coast Transit Contractors, tecknat avtal med San Diego Association of Governments (SANDAG) om att bygga Mid-Coast Trolley i San Diego, USA.

Den totala kontraktssumman uppgår till USD 922M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet, värt USD 307M, cirka 2,6 miljarder kronor, i orderingången för Skanska USA Civil i det tredje kvartalet 2016.

Mid-Coast Trolley kommer att utöka sträckningen av den befintliga spårvägen från Old Town Transit Center till University City, och även betjäna till exempel the Mission Bay, VA Medical Center, UC San Diego och Westfield UTC Transit Center. Det 18,5 kilometer långa projektet omfattar nio nya stationer.

Den nya spårvägen kommer förbättra resealternativen till arbete, utbildning, sjukvård och handelsplatser samt för pendlare och besökare.

Mid-Coast Transit Contractor är ett joint venture med Stacy och Witbeck, Herzog och Skanska. Stacy och Witbeck leder samriskbolaget. Byggnationen har påbörjats och projektet väntas vara färdigställt 2021.