Siemens visade nytt vinteranpassat lok

Skräddarsytt Vectron i finska järnvägsbolaget VR:s färger på InnoTrans 2016. Foto: Markku Björkman

På årets InnoTrans i Berlin introducerade Siemens nya elektriska lok av modell Vectron, som är skräddasydda för Finland. För fyra Vectronlok pågår redan ett testprogram och snart kommer detta femte Vectronlok, som presenterades på mässan, att testas på det finländska järnvägsnätet. Efter mässan körs loket från Berlin till Finland. 

- Vi är stolta över att kunna presentera det senaste Vectronloket på InnoTrans- mässan, som är ett stort evenemang och hela branschen är här för att ta del av de senaste tekniska lösningarna. Som en av världens största leverantör av järnvägslösningar är det viktigt för oss att berätta om de förbättringar som har gjorts på grund av det kalla klimatet i norra Europa, såsom det upphöjda luftintaget på taket., sade Siemens vd i Finland, Juha Lehtonen. 

Han ansåg att det var bra att företagets lok presenteras i VR: s färger på InnoTrans.- Detta är för oss en unik möjlighet och kommer säkerligen att förstärka VR: s rykte som ett innovativt och modernt järnvägsföretag, sade chefen för VR Traffic , Petri Auno.

VR:s skräddarsydda lok har provkörts i Finland från början av 2016 och detta intensiva testprogram fortsätter. -  Vi ser fram emot den kommande vintern, när vi kommer att kunna testa kvalitén hos våra lok även under konkreta vinterförhållanden. Vi testar samtidigt dieselmodulen, radiostyrningen, lokomotivets dragkraft, liksom lokets tillförlitlighet, bifogade Auno. 

VR-koncernen har beställt 80 nya ellok från Siemens. Avtalet innehåller också en beställningsoption för upp till 97 ytterligare lok. Detta är hittills det enskilt största förvärvet av lok i VR-koncernens historia. Värdet på affären är mer än 300 miljoner euro. Anskaffningen är en del av en större serie av VR-koncernens investeringar i rullande materiel. 

Det är också en av de största inköp av lok under de senaste åren i Europa. De första 10 loken kommer att starta kommersiell gods- och persontrafik år 2017 och serieproduktionen kommer att påbörjas under sommaren 2018. Minst 80 lok skall vara levererade fram till år 2026. Källa: VR