Wingårdhs vann i Jönköping

Bild: Wingårdhs arkitekter AB

Wingårdhs vann tillsammans med Buro Happold idétävlingen om ett framtida stationsområde i Jönköping. - Bidraget är det mest kompletta och vinner för att det är genomförbart, funktionellt och utvecklingsbart. Lösningarna är  väl integrerade i stadsdelens struktur med anslutningar för hållbara trafikslag, sade juryns ordförande Ann-Marie Nilsson vid en ceremoni på fredagsförmiddagen.

Söder om Munksjön ska en ny del av Jönköping växa fram. En blandstad med 15 000 bostäder, kontor, parker och handel. Men också med plats för ett stationsområde, en knutpunkt, för den planerade höghastighetsjärnvägen. Fyra bidrag valdes ut till en idétävling. I tuff internationell konkurrens tillkännagav kommunstyrelsens och juryns ordförande Ann-Marie Nilsson (C) att Wingårdh arkitektkontor AB, i team med Köpenhamnsbaserade konsulterna Buro Happold, vunnit tävlingen. 

- Vårt förslag till stationsområde i Jönköping visar hur morgondagens stad kommer förena närhet mellan människor med extremt goda kollektiva kommunikationer och en konsekvent miljöplanering. Vi har tagit höjd för att Jönköping kan få Sveriges starkaste stadstillväxt den dag höghastighetsbanorna blir verklighet, sade Gert Wingårdh, vd Wingårdhs arkitekter.

Juryns motivering:"Förslag nr 4, ”Next Jönköping”, övertygar i sitt starka engagemang i att lösa uppgiften och svarar bäst av samtliga förslag på de många frågor som programmet ställer. Områdets utformning är attraktiv och ansluter väl till stadsdelen och staden i övrigt. Stationsområdet och själva stationen har en mycket god funktionalitet för resenärer, boende, arbetande och besökare. Gestaltningen kan vidareutvecklas genom att tona ned den stora skalan på de offentliga rummen och genom att stationen ges en starkare identitet. Förslaget präglas av en hög grad av genomförbarhet".