Nykterheten hos lokförare säkras med ny svensk teknik

Foto: Hök Instrument

Med ny svenskutvecklad teknik har SJ Götalandståg infört ett system för obemannad och automatiserad alkotest av anställda, för att säkra en nykter arbetsplats. Det är framförallt personer som utför säkerhetskritiskt arbete, till exempel lokförare, som testas varje dag med hjälp av Sesame Connect från svenska Hök Instrument. Sesame Connect valdes främst för att det är enkelt att använda. Personalkortet fungerar som identifiering och därefter får den anställde andas lätt mot sensorinloppet. Proceduren är helt självförklarande och inga knapptryckningar behövs.

– Den bästa med Sesame Connect är att man inte behöver munstycke, vilket medför att det är snabbt, enkelt och hygieniskt att använda. Många anställda var oroliga när systemet skulle införas, men nu finns det inga klagomål. säger Linda Dempe, trafiksäkerhetschef, SJ Götalandståg.

Utrustningen är väggmonterad och har hög kapacitet.  En ny användare kan testas var tionde sekund, vilket betyder att på en timme kan upp emot 360 personer testas med en enda enhet. Systemet är också helt integrerat med den operativa trafikledningen, som omedelbart får reda på om alkohol detekterats vid ett test. Företaget kan på så sätt minimera risken för eventuella förseningar genom att snabbt vidta nödvändiga åtgärder.

– Att dagligen ha hundraprocentig screening är mycket positivt för ledning och berörd personal då alla vet att vi har en helt nykter arbetsplats. Förr i tiden var de slumpmässiga alkoholtesterna ibland en källa till spänningar och debatt, men den nya rutinen har tagit bort de tidigare svårigheterna. Idag används systemet endast för säkerhetskänslig personal, men nu diskuterar vi möjligheten att inkludera hela företagets personal, säger Kevin Harris, Chef för lokförare, SJ Götalandståg.