Kommunal satsning på medfinansiering av Inlandsbanan

Foto: Inlandsbanan

Medfinansieringen gäller i första hand kommande säsong med start i december och avslutning i juni nästa år. Faller försöket väl ut kan en fortsättning under perioden 2017 - 2019 bli aktuell. Enligt projektansökan ska Östersunds kommun stå för 1,6 miljoner kronor och Berg, Härjedalen, Mora och Orsa bidrar med 400 000 kronor vardera. Det rapporterar Östersundsposten.Inlandsbanan AB skjuter till drygt 1,5 miljoner kronor. Den tänkta arbets- och skolpendlingen på sträckan Åsarna - Östersund omfattar en morgontur och en seneftermiddagstur.– Det här är ett jättespännande projekt som vi hoppas mycket av. Men för att det ska bli bra måste vi även se till att vi har bra p-platser inte bara vid järnvägsstationen i Svenstavik utan även i Hackås och Åsarna, säger kommunalrådet Therese Kärngård (S) till tidningen.

Syftet med projektet är att fortsätta att utveckla befintligt upplägg samt skapa möjlighet till att tåg kan vara ett komplement till buss i framtida trafikupplägg mellan Mora och Östersund, betonar Destination Inlandsbanan AB i sin ansökan om regionalt stöd med drygt 4,7 miljoner kronor till den planerade tågtrafiken.