Rekordresande med SJ till Jämtland

Foto: SJ

Det har varit ett stort intresse för SJs tåg till Jämtland under sommaren. Satsningen på fler platser på nattågen samt restaurangvagn har gett resultat.

Även dagtågen har haft en bra utveckling. Under juli månad var det drygt 35 000 resor med dag- och nattåg till och från Jämtland. Det är en ökning med fem procent jämfört med förra året och den högsta nivån på många år. Allt tyder på att även augusti och september blir bra.

– Det är mycket roligt att de förhoppningar vi hade inför sommarstarten har infriats. Samarbetet med regionen har fått en bra start. Nu ska vi utvärdera trafiken efter den positiva utvecklingen vi har sett i sommar. Vi är övertygade om att allt fler kommer att välja tåget så att vi kan erbjuda ännu fler avgångar på sikt, säger Caroline Åstrand, chef för SJs produktdivision i ett öressmeddelande.

– Samarbetet har fått en bra start och det är glädjande att resandet tycks gå att påverka, förhoppningsvis kan detta skapa förutsättningar för utbyggd nattågstrafik igen. Nu ska vi fortsätta att jobba tillsammans för att successivt öka såväl antalet tågresor som resenärer till och från Jämtland Härjedalen, säger Robert Uitto, regionråd (S) och ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Jämtland Härjedalen i pressmeddelandet.