När berget blev besegrat

Hallandsåstunnelns mynning i Båstad. Här invigdes Sveriges längsta järnvägstunnel, december 2015. Foto: Christer Wiik

Sedan mitten av 1990-talet har det genomförts en mängd större infrastrukturprojekt i Sverige och övriga Norden. Med anledning av tidningen Nordisk Infrastrukturs 20-års jubileum, tar vi här en titt i backspegeln och lyfter fram ett urval av alla dessa projekt som bidragit till samhällsutvecklingen i Nordeuropa. Drygt tjugo år efter första projektstart kunde man äntligen avsluta ett av Sveriges mest omskrivna infrastrukturprojekt någonsin.- Det är en besvärlig flaskhals som har byggts bort. Öppningen av tunneln bidrar med en mer tillgänglig region, ett mer tillgängligt Sverige. Det sade Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, vid invigningsceremonin i december 2015.Hon blev därmed den sjunde i ordningen av alla generaldirektör för Banverket respektive Trafikverket som har följt detta mytomspunna projekt.Det handlar förstås om projekt Hallandsås, en 8,7 kilometer lång järnvägstunnel i gränslandet mellan Skåne och Halland, som efter alla år av nederlag och skandaler äntligen kunde öppnas.Det nya dubbelspåret ersatte därmed ett enkelspår från 1885 som med sin branta lutning och tvära kurvor hade skapat stora problem för gods- och persontåg att ta sig fram på Västkustbanan.  

Kraftig kapacitetsökning Med tunneln möjliggörs en fördubbling av tågens godsvikt, en ökning av antalet tåg från fyra till 24 per timme, samt att tågen kan köra i 200 km i timmen i stället för tidigare 80. De störningar längs med Västkustbanan som hade uppstått på grund av att tåg fastnade på Hallandsåsen blev i och med tunnelns öppnande därmed ett minne blott.  

Ett lyft för kollektivtrafikenHallandsåstunneln och de nya stationerna markerade även startskottet för en helt ny kollektivtrafik på Bjärehalvön och mellan Halland och Skåne. Bland annat så förlängdes Pågatågslinjen från Helsingborg till Halmstad via Båstad och Laholm. Station Förslöv är nu en knutpunkt där det går att byta mellan Pågatåg söderut och bussar mot Ängelholm, Båstad och Torekov.

En förutsättning för höghastighetsbana Oslo-KöpenhamnHallandsåstunneln är också en definitiv förutsättning för en framtida höghastighetsbana som planeras mellan Köpenhamn och Oslo. Här återstår några ytterligare enkelspårsträckor på Västkustbanan som i så fall skulle behöva byggas bort. I visionsprojektet ”Den skandinaviska 8-miljoners­staden” vill man se ett gränsöverskridande Intercity-tågsystem med hastigheter upp till 250 km per timme mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg.