När spårvägen gjorde comeback i Bergen

Bergens spårväg, Bybanen på norska, invigde sin första etapp 2010. Staden har dock haft spårväg förr, men det gamla systemet lades ner 1965. Foto: Bybanen AS

Sedan mitten av 1990-talet har det genomförts en mängd större infrastrukturprojekt i Sverige och övriga Norden. Med anledning av tidningen Nordisk Infrastrukturs 20-års jubileum, tar vi här en titt i backspegeln och lyfter fram ett urval av alla dessa projekt som bidragit till samhällsutvecklingen i Nordeuropa. Denna gång riktar vi blickarna västerut, till den norska andrastaden Bergen. Spårvägssystemet Bybanan i Bergen har lockat tillbaka andelen kollektivtrafikresenärer i den norska andrastaden. Banans första etapp invigdes 2010, men staden har faktiskt haft spårväg tidigare. När den första etappen av Bybanan invigdes utgjorde det nämligen en nystart för spårvagnstrafiken i Bergen, som stått stilla sedan 1965, då den sista spårvagnen från det gamla systemet, symboliskt sänktes i Bergens havsfjord. Men så som många andra europeiska städer fick även Bergen uppleva spårvägens renässans kring milleniumskiftet. Till grund för spårvägsatsningen Bybanan låg trafikpaketet Bergenprogrammet, som togs fram i början av 2000-talet. – Bybanan är ett första steg i en strategi som går ut på att etablera ett nytt transportnät i Bergen. Intresset för att utöka banans sträckning har ökat i takt med att nya etapper har invigts. Den primära frågan som diskuteras just nu är om Bybanans kapacitet kommer att vara tillräcklig för att kunna svara upp till framtidens behov, säger Rune Jensen, kommunikationsansvarig för Bybanan. Bybanans andra etapp, från Nesttun till Lagunen, invigdes sommaren 2013. Parallellt med etapp tre, som är sju kilometer lång och sträcker sig från Lagunen till Fleslands flygplats, byggs även en trehundra meter lång vagnhall för fyrtio spårvagnar samt verkstad med kapacitet för framtidens spårvagnar i Bergen. Den fjärde etappen, som blir en dryg mil lång och sträcker sig mellan centrala Bergen, stadens universitetssjukhus och Fyllingsdalen, beräknas stå klar 2018. Bybanans tredje etapp invigs för trafik i hösten 2016. – Bybanans första tjugo vagnar, som togs i trafik när den första delsträckan invigdes, hade en kapacitet på 214 passagerare per vagn. Dessa vagnar ska nu förlängas, vilket innebär att kapaciteten utökas till 289 passagerare per vagn. Hittills har Bybanan haft drygt 31 000 påstigande resenärer per vardagsdygn. Vi hoppas förstås att antalet ökar i takt med att de nya och ombyggda vagnarna levereras, säger Rune Jensen.