Västkustbanans värsta flaskhals bortbyggd

Erik Lööv har varit Trafikverkets projektchef för Hallandsåsbygget. Foto: Christer Wiik
Hallandsåstunneln invigdes med en gemensam knapptryckning. Från vänster: Mikael Damberg, näringsminister, Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Margareta Pålsson, Skånes landshövding, Bo Wendt, kommunstyrelsens ordförande i Båstad samt Botond Orban, EU-representant. Foto: Christer Wiik
Den 8,7 kilometer långa Hallandsåstunneln, Sveriges längsta järnvägstunnel, är invigd. Tågen rusar nu raka spåret igenom Hallandsås i en fart av 200 km/h i stället för snigelfart över åsen. Tågen går oftare och tågsätten är längre och tyngre. Foto: Christer Wiik

Äntligen! Efter en resa som påbörjades för över 20 år sedan är Sveriges längsta järnvägstunnel ett faktum. När nu tågen rullar genom Hallandsås är också den värsta flaskhalsen bortbyggd på Västkustbanan. Det skulle i framtiden kunna öppna upp för höghastighetståg hela vägen mellan Köpenhamn och Oslo, men fortfarande återstår några ytterligare enkelspårsträckor som i så fall skulle behöva byggas bort.

Det var Näringslivsminister Mikael Damberg, för dagen vikarie för infrastrukturminister Anna Johansson, som fick äran att köra invigningståget de 8,7 kilometerna genom Hallandsåstunneln. Vid den norra tunnelmynningen stannade tåget och inför en stor publik genomfördes den officiella invigningen.

– En väl fungerande Västkustbana är en viktig länk både för nationella och internationella transporter. Tunneln genom Hallandsås ger omedelbart många fler tåg på Västkustbanan och genom tre nya stationer bidrar tunnlarna till ett ökat kollektivt resande och regional utveckling i norra Skåne och södra Halland, sade näringslivsminister Mikael Damberg i sitt tal.

De tre nya stationer som Damberg syftade på är Barkåkra i Ängelholms kommun samt de två nya stationerna inom Båstad kommun., Förslöv söder om åsen respektive Båstads nya station, som ligger nära den norra tunnelmynningen.

Lång historikVarför byggdes då Hallandsåstunneln och varför har den blivit så uppmärksammad? Här ges en kort sammanfattning: Själva Hallandsås i gränslandet mellan Skåne och Halland är fyrtio kilometer lång, den är som högst 226 meter över havet och så brant att är här finns två alpina skidanläggningar.Den gamla järnvägen som löper över Hallandsås är byggd på slutet av 1880-talet och är enkelspårig. Den alpina karaktären i området gör att banan är brant, vilket begränsar antalet tåg som kan passera. Dess svåra stigningar och skarpa kurvor gör att tyngre tåg inte kan ta sig upp. 

Alla dessa förhållanden hade gjort banan till en så kallad flaskhals för hela Västkustbanan och som har skapat förseningar längs hela sträckan. Uppkommer störningar på enkelspåret fortplantas dessa i hela trafiksystemet.

Det var dessa faktorer som låg legat till grund för statsmakternas beslut om att göra någonting åt denna flaskhals för järnvägstrafiken i sydvästra Sverige. Och när väl ord gick från handling kunde en lång berättelse med många kapitel så sakta påbörjas. Det var redan 1991 som dåvarande Banverket fick regeringens uppdrag att bygga en 8,7 kilometer lång tunnel genom Hallandsås och projektet inleddes officiellt 1992. Men projektet fick som bekant en mycket dålig start med borrar som fastnade och tätningsmedel som läckte ut giftigheter i naturen. Alla dessa missöden fick numera välkända katastrofala följder för projektet, följder som ledde till att projektet lades ner under en längre tid.  Efter att ha legat på is i åtta år så kunde då projektet med borrningarna återupptas 2005. Efter återstarten valdes, efter en internationell upphandlingsprocess, konsortiet Skanska-Vinci som nya huvudentreprenörer i projektet. Vinci hade stor erfarenhet ifrån stora infrastrukturprojekt runtom i världen, såsom Eurotunneln under engelska kanalen och Stora Bält-projektet i Danmark.

- Vi tog mycket allvarligt på olyckan. Men vi backade inte för ansvaret utan satte till stora resurser för att rädda miljön, projektet och i förlängningen också förtroendet för företaget. Miljöolyckan blev startskottet för vårt miljöarbete. Och i det långa loppet innebar det ett stort steg framåt för vårt hållbarhetsarbete.  Det känns mycket bra att vi nu har ett kunnande som gör att vi kan bidra till våra samhällen på ett hållbart sätt, summerar Johan Karlström, Skanskas vd och koncernchef.   

Sjunde generaldirektörenLena Erixon, Trafikverkets generaldirektör påpekade i sitt invigningstal att hon är den sjunde generaldirektören för Banverket respektive Trafikverket som har varit med sedan byggstarten av Hallandsås.- Jag är nu den sjunde generaldirektören och jag blir också den som får möjligheten att inviga Hallandsås och det känns fantastiskt. Det här har varit ett projekt som haft en tuff start och en besvärlig resa, det är ingen tvekan om det, sade Lena Erixon och passade samtidigt på att nämna projektets komplexitet.-  Hallandsåsprojektet är ett av de mer komplicerade projekt som Trafikverket och tidigare Banverket varit involverade i. Att vi har lyckats beror på att vi har lärt oss väldigt mycket av de misstag som gjordes i början av projektet. Dessa erfarenheter har vi tagit vidare in i det fortsatta projektet, men även för framtiden. Tack vare ett nära samarbete mellan Trafikverkets projektgrupp och Skanska-Vinci har vi nu lyckats komma så långt så att vi kan öppna tunneln. Men det här är inte slutet utan bara början, sade Erixon och återkopplade till projektets nyttor.- Hallandsåsprojektet är viktigt för att det knyter ihop samhällena på båda sidor åsen. Det kommer att betyda mycket för arbetspendlingen och ger bättre möjligheter att resa på vår fritid. Men det betyder också att det blir lättare få fram godstransporterna. Genom att vi nu öppnar Hallandsås så tar vi bort en av de mer besvärliga flaskhalsarna på Västkustbanan. Det innebär att vi som max kan ta 24 tåg istället för 4 tåg per timme genom tunneln. Det innebär att vi kan dubbla godsvikten och höja hastigheten från 80 till 200 kilometer i timmen, fortsatte Lena Erixon.

Ny kollektivtrafik på BjärehalvönHallandsåstunneln och de nya stationerna markerade även startskottet för en helt ny kollektivtrafik på Bjärehalvön och mellan Halland och Skåne. Station Förslöv blir nu en knutpunkt där det går att byta mellan Pågatåg söderut och bussar mot Ängelholm, Båstad och Torekov.- Bjäre får en fantastisk kollektivtrafik, säger Kasper Kalén, affärsutvecklare på Skånetrafiken och fortsätter: - Vi har sett över hela bussnätet och skapat kopplingar mellan bussar och tåg. Bor du i till exempel i Torekov kan du ta dig till Göteborg eller Malmö och vara framme före kl. 8 om du tar första bussen till Båstad.

Mats Ohlsson, affärsutvecklare för Pågatågen, fyller i: - I och med att Pågatågen nu går till Halmstad kan den som bor i Helsingborg, Ängelholm eller Båstad faktiskt åka till Halmstad och Göteborg en gång i halvtimmen i rusningstid. I Halmstad finns det nämligen ett bra byte till de extra Öresundstågen som går Göteborg-Halmstad, berättar Mats Ohlsson.

Skapar förutsättningar för högsta hastighetTunnlarna förbättrar inte bara person- och godstrafiken i Västsverige. Västkustbanan har även kopplingar till andra järnvägssatsningar i Norden såsom Citytunneln, förbindelsen över Öresund och den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen. Dessa projekt kommer inte till sin fulla potential utan en fullt utbyggd Västkustbana.Västkustbanan är även viktig länk för tågtrafiken mellan Köpenhamn och Oslo och det finns långt framskridna planer på en snabbtågsförbindelse städerna emellan, något som knappast vore möjligt utan Hallandsåstunneln.Detta kräver dock att några ytterligare flaskhalsar på Västkustbanans byggs bort. Genom Varberg finns en sådan och nu pågår som bäst projekteringen av Varbergstunneln. Med denna tunnel försvinner det sista enkelspåret i Halland. Enligt plan så ska den dubbelspåriga Varbergstunneln stå klar 2024. Samma år har Trafikverket planer på att inviga ett dubbelspår mellan Ängelholm C och Maria station i norra Helsingborg. Även härifrån behövs ett dubbelspår fram Helsingborg C.  Källor: Trafikverket, Skanska, Region Skåne

FaktaProjekt HallandsåsHallandsåstunneln är en del av Västkustbanan mellan Göteborg och Lund.och består av två parallella enkelspårstunnlar på 8,7 kilometer. Tunneln går mellan Båstad på den norra sidan av åsen och Förslöv i Ängelholms kommun på den södra sidan.1885 invigdes det kurviga och branta spåret över Hallandsås. Redan på tidigt 1900-tal väcktes drömmen om en tunnel. 1991 tog den svenska riksdagen beslut om att bygga Hallandsåstunneln. Tunnelbygget startade 1992. Fem år senare stoppades projektet på grund av miljöproblem. En tredjedel av tunneln var då byggd. 2003 återupptogs tunnelbygget. Idag är enkelspåret över Hallandsås en flaskhals för tågtrafiken längs västkusten. Med en järnvägstunnel ökar kapaciteten för både person- och godstrafiken. Hallandsåsprojektet har kostat totalt 10,5 miljarder kronor.Källa: Trafikverket

FaktaHuvudtunnlarna i HallandsåsLängd: 2 x 8,7 kmInnerdiameter lining: 9,04 meterYtterdiameter lining: 10,12 meterYtterdiameter borrad tunnel: 10,6 meterTotalt antal tvärtunnlar: 19 styckenKälla: Trafikverket