Nu tar Helsingforsborna tåget till flyget

Regionaltåget uppställt på station Helsingfors-Vanda flygplats. Foto: Christer Wiik
Ringbanan har skapat bättre järnvägsförbindelser i hela Helsingforsregionen till och från huvudstadens internationella flygplats. Karta: Projekt Ringbanan

Sedan mitten av 1990-talet har det genomförts en mängd större infrastrukturprojekt i Sverige och övriga Norden. Med anledning av branschtidningen Nordisk Infrastrukturs 20-års jubileum, tar vi här en titt i backspegeln och lyfter fram ett urval av alla dessa projekt som bidragit till samhällsutvecklingen i Nordeuropa. Denna gång vänder vi blicken över Östersjön, mot Helsingfors internationella flygplats och dess relativt nya järnvägsförbindelse med city.

 Sommaren 2015 invigdes Helsingforsregionens nya järnvägslinje Ringbanan, en kombinerad pendel- och flygtågslinje som löper i en ringlinje mellan den finska huvudstadens centralstation och dess internationella flygplats. Förutom att skapat snabbare regionala förbindelser har Ringbanan skapat utrymme för stadsutveckling i norra Helsingforsregionen, i synnerhet i den norra grannkommunen Vanda.

 Ringbanan löper mellan Helsingfors-Vanda flygplats och centrala Helsingfors via de två järnvägar som leder in till staden väster respektive öster om citykärnan. Banan kan ses som både en spårförbindelse till flygplatsen och som en regional stadsbana som kompletterar befintlig järnväg. Med Ringbanan har nu huvudstadens västra och östra förorter fått god järnvägsförsörjning med såväl flygplatsen som centrala Helsingfors. I och med ringfunktionen har den också blivit en viktig tvärförbindelselänk för norra Helsingforsregionen.

Stadsutveckling i VandaRingbanan ger även goda förutsättningar för stadsutveckling, i synnerhet för Vanda kommun, norr om Helsingfors, där den nya banan passerar. Vanda är med sina drygt 210 000 invånare den fjärde största staden i Finland, men räknas som en del av huvudstadsregionen, likt Finlands näst största stad Esbo, väster om Helsingfors. Enbart i Vandastadsdelen Kivistö kommer det att bland annat byggas bostäder för 30 000 invånare under de närmaste åren, detta alltså som en följd av förbättrade kommunikationer med Ringbanan.

FaktaRingbanan Helsingfors: 

  • Banans längd: 18 km, varav 8 kilometer i tunnel
  • 5 nya stationer: Kivistö, Aviapolis, Flygplatsen, Leinelä och Vehkala
  • 3 stationsreservationer: Petas, Vinikby och Rödsan
  • Körs med Sm5-låggolvtåg (Flirt) Tågens beteckningar: I och P
  • Två spår, toppfart 120 km/h
  • Trafikerar under rusningstid med 10 minuters mellanrum i båda riktningarna
  • Totalkostnad cirka 770 miljoner euro