Fort Worth bygger järnväg i Texas

Stadler Bussnang levererar åtta Flirt 3 dieseldrivna tågsätt till TEX Rails framtida pendeltågslinje Fort Worth i Texas. Foto: TEX Rail

Under 2018 kommer Fort Worth Transportation Authority i Texas, att öppna en 43 km lång järnvägsförbindelse som förenar stadens Fort Worths centrum med internationella flygplatsen Dallas-Fort Worth.

 I början följer sträckan en befintlig godsjärnväg mot nordost via staden Grapevine. Sedan går linjen längs en ny gren för att utföra service på två stationer inom flygplatsen. En av dessa kommer att vara Terminal B.

Totalt byggs nio stationer och restiden förväntas bli 55 minuter. Antalet resande per dag beräknas i början till 8 000. Antalet förväntas dock öka till 13 000 år 2035, när turtätheten stegras till 30 min.

Ungefär hälften av kostnaderna runt en miljard dollar betalas av den amerikanska staten. Den totala kostnaden för projektet omfattar även rullande materiel. År 2015 undertecknade Fort Worth Transportation Authority ett kontrakt på 100 miljon dollar med Stadler Bussnang för leverans av åtta dieseldrivna enheter i juli 2017. Vagnskorgarna och boggierna skall tillverkas i Schweiz, med slutmontering i en ny fabrik, som Stadler bygger i delstaten Utah. Källa: Fort Worth Transportation Authority