Alucrom rostskyddar finsk järnvägsbro

Foto: Alucrom

Alucrom har under sommaren ytbehandlat en järnvägsbro utanför staden Tervola i finska Lappland. Tervola ligger drygt 5 mil nordost om Haparanda i Sverige.

Hela bron har blästrats till renhetsgrad Sa2½ enligt ISO 8501-1, och till ytprofil medium (Grit) enligt ISO 8503-2. Målningssystemet som har applicerats är på totalt 300 µm DFT fördelat på fyra skikt och baserat på epoxi och polyuretan.

Då järnvägen inte var avstängd under projekttiden, fick Alucroms arbete pågå under de tider då järnvägstrafiken inte passerade bron.

Alucrom utför rostskyddsentreprenader i fält över hela Skandinavien, och kan tack vare sin storlek genomföra flera större entreprenader samtidigt oavsett geografisk placering.