Begränsad framkomlighet Östersund–Trondheim

Järnvägsbanken Stora Helvetet är ett stup med en järnvägsbank väster om Storlien, cirka 100 meter från den norska gränsen. Foto: Trafikverket

I somras påbörjade Trafikverket arbetet med att bygga anslutningsvägar till bygget av en ny järnvägsbro vid Stora Helvetet, strax öster om riksgränsen till Norge, nära Storlien. Det medför att det periodvis kan bli begränsad framkomlighet på E14 mellan Östersund och Trondheim till och med hösten 2018. Det meddelar Trafikverket. Mittbanan mellan Sundsvall och Storlien (vidare till Trondheim) är ett viktigt kommunikationsstråk för den regionala och den nationella utvecklingen, med transporter över svensk-norska gränsen. På sträckan ligger järnvägsbanken, Stora helvetet, öster om den norska gränsen. Banken byggdes 1877 och utfördes under svåra förhållanden. Den är som mest cirka 24 meter hög och 150 meter lång, extremt brant med stensatta slänter. Banken har därtill en mycket kraftig lutning (17 promille) och byggd i en kurva. E14 passerar i fjällslänten cirka 100 meter nedanför banken. Norska staten har beslutat om en modernisering av Meråkerbanan som sammanlänkas med Mittbanan vid svensk-norska gränsen. Under planperioden 2014-2023 har Norge avsatt 3,9 miljarder norska kronor för att elektrifiera och modernisera Meråkerbanan och Trönderbanan. Huvuddelen av investeringarna är planerade till 2018 och framåt. I juli började Trafikverket arbetet med en ny järnvägsbro vid Stora Helvetet, på Mittbanan. Det medför att det periodvis kan bli begränsad framkomlighet på E14 mellan Östersund och Trondheim från sommaren 2016 till och med hösten 2018. Just nu bygger Trafikverket anslutningsvägar från E14 till byggarbetsplatsen. Tunga transporter till och från brobygget kommer också att förekomma. Brobygget innebär också en del sprängningsarbeten och E14 kan komma att stängas av helt under kortare perioder av säkerhetsskäl. Sprängarbeten startar inom kort, tidigast i vecka 33 i mitten av augusti. Källa: Trafikverket