Confidence levererar till SJ

Göteborg Central. Foto: Christer Wiik

SJ och Confidence avtalar om delleverans av centralt administrerbart system för larm- och inpassering till personalutrymmen. Inledande order avser system för personalutrymmen vid Malmö och Göteborgs stationer att styras och administreras från Stockholm.

Installation och driftsättning av de inledande stationerna har påbörjats och slutförs under hösten 2016.