Schaktarbeten vid Finno station

Arbetsmaskinerna står redo vid stationsområdet i Finno. Foto: Länsimetro/Päivi Hietanen

Lemminkäinen Infra inleder nu arbetena ovan jord vid Finno station i södra Esbo, väster om Helsingfors. De tre byggarbetsplatserna omges med stängsel och trafiken dirigeras om. Arbetena ingår i etapp 2 av projekt Västmetron som nu håller på att byggas i den finska huvudstadsregionen. Det skriver projektorganisationen Länsimetro i ett pressmeddelande.

HRM:s depåbyggnad vid ingången på Sjövägen ska rivas och även kabelflyttningsarbeten kommer att utföras på området. Schaktningsarbetena på teknikschaktet i den östra ändan inleds med borrpålningsarbeten, varefter pålningen fortsätter vid ingången vid Finnobron.