Järnvägskorridor från Indien till Medelhavet föreslås

Järvägsstationen i Tblisi i Georgien. Foto: Simon Matthis

En järnvägskorridor för godstransporter mellan den indiska hamnstaden Mumbai och Medelhavet planeras. Representanter från järnvägen, sjöfarten och hamnarna och träffades nyligen i Azerbajdzjan för att diskuterade en godstransportkorridor och lyckades även enas om tre alternativa rutter. Med på planerna är Iran, Azerbajdzjan, Georgien och Ukraina.

Alla tre alternativa rutter utgår från Mumbai, som sjövägen kopplas samman med den iranska hamnstaden Bandar Abbas. Därifrån går transporter på järnväg genom Iran till Kaspiska havet. Två alternativa rutter med sjötransporter till Azerbajdzjan föreslås. Sedan planeras järnväg genom Georgien till hamnarna Batumi och Poti, där omlastning sker till sjötransporter igen.

Georgien och Azerbajdzjan har tagit på sig att leverera boggier för spårviddsväxel mellan deras spårvidd på 1 520 millimeter och Irans mer smalspåriga järnväg på 1 435 millimeter.  Iran kommer att bygga en tågfärjeterminal för boggibyten.

* Redaktionens val är ett urval av tidigare publicerade artiklar från året.