Bättre orderingång i industrin

Orderingången steg i industrin. Bilden: Södra Cell Värö. Foto: Södra

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i juli till 55,4, jämfört med 52,9 månaden före.

"En drivande faktor bakom uppgången var delindex för orderingång som steg till 56,7 i juli från 53,3 i juni. Även delindex för produktion var en stark förklaringsfaktor med en uppgång om 3,5 indexenheter till 59,2 i juli", skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.

Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.(TT)