Tyskland - en flaskhals för europeiska järnvägstransporter

Järnvägsbygge i östra Tyskland nära Erfurt. En studie visar dock att dessa investeringar är otillräckliga. Tyskland är ett transitland och Europa behöver mer tyska investeringar i infrastruktur. (Foto: Deutsche Bahn)

 Tysklands per capita investeringar i järnvägsinfrastruktur rangordnar landet dåligt jämfört med andra stora europeiska ekonomier, enligt en studie som publicerades den 12 juli av tyska transportföretaget SCI Verkehr och konsumentorganisationen Allianz pro Schiene, en koalition av 22 ideella organisationer och över 120 företag inom tysk järnvägsindustri.

 

Studien noterar att Tyskland investerade 56 euro per capita år 2015 jämfört med 72 euro i Italien, 141 euro i Nederländerna, 152 euro i Storbritannien, 192 euro i Österrike och 383 euro i Schweiz.

 

Allianz pro Schiene hävdar att Tyskland måste investera minst 80 euro per capita.

 

- Även om det tyska federala Transportministeriet gratulerar sig själv för rekordstora investeringar i järnvägar, är det tyska per capitabidraget för 2015 minst sagt skralt, säger alliansens verkställande direktör Dirk Flege.

 

Enligt honom visar en jämförelse, som omfattar flera år, en långsiktigt stagnerande tysk trend. Ett nytt avtal om prestanda och finansiering, som den federala regeringen förhandlade fram med Deutsche Bahn, ledde endast till en måttlig investeringsökning när det gäller utbyggnaden av linjenät. Under hela året investerade Tyskland 49 euro per person i dessa projekt.

 

Flege kritiserade också den federala regeringen för att den investerar "betydligt mer" i vägbyggen än i järnvägsprojekt, i motsats till Tysklands södra grannar, Österrike och Schweiz.

 

-De alpina staterna skapar gynnsammare förutsättningar för trafikomställningen i transportsektor med hjälp av målinriktade investeringar i deras järnvägsnät. Tyskland arbetar däremot efter en felaktig transportagenda, betonade Dirk Flege.

 

Studien varnar för underinvesteringar, eftersom dessa leder till konsekvenser för järnvägens förmåga att konkurrera utanför Tysklands gränser, vilket, enligt Flege, drabbar fraktoperatörerna mest.

 

- Vi behöver omgående mer kapacitet för godstrafiken, men i själva verket är det precis det motsatta som sker, säger SCI Verkehrs verkställande direktör Maria Leenen.

 

Tyskland är enligt henne en broms för europeiska godstransporter på järnväg. Tysklands, bör ta lärdom av sina grannar istället för att utvecklas alltmer till en flaskhals för de europeiska gränsöverskridande transportvägarna.