Drömmen om fast förbindelse mellan Finland och Sverige lever

Hyperloop One, transportmedel som går över 1000 km i timmen i en tub med extremt lågt lufttryck. Tuben testades nyligen i Nevadaöknen. Intresset var stort, både amerikansk och internationell press var på plats och bevakade.Foto: KPMG
Hyperloop Ones planerade sträcka mellan Stockholm och Helsingfors via Åland och Åbo. Illustration: KPMG
Hyperloop One gjorde nyligen sitt första offentliga test i Nevadaöknen, ett så kallat open air propulsion test. Foto: KPMG

Den som vill transportera sig själv eller sitt gods mellan Finland och Sverige via Åland får räkna med minst elva timmar ombord på en färja, om man inte väljer flyget. Drygt 7 miljoner passagerare reser med färja mellan Sverige och Finland årligen. Det vore dock bättre att ta tåget och klara av resan i två - tre timmar i stället.

 

Nu har konsult- och revisionsbolaget KPMG räknat fram kostnaden för den 500 kilometer långa korridoren för Hyperloop mellan Stockholm och Helsingfors. Investeringsbehovet beräknas till 19 miljarder Euro.

 

Det framgår av en ny rapport som tagits fram av KPMG tillsammans med Ramböll och Setterwalls. Rapporten har sammanställts på uppdrag av FS Links. KPMG erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Bolaget har 1700 medarbetare på 60 orter.

 

Det är framför allt företagarna på Åland och i Åbo som vill se en fast förbindelse mellan Finland och Sverige via Åland. Visionen presenterades och diskuterades för första gången seriöst 2015 i samband med ett seminarium på Finlands ambassad i Stockholm.

 

Den drygt 40 kilometer långa sträckan mellan Norrtälje och Åland skulle ligga i en tunnel. Åland och Åbo, 150 kilometer, skulle bindas ihop av broar, tunnlar samt landförlängningar. Enligt senaste idéstudien, som offentliggjordes 2016, skulle Hyperloop-sträckningen ha 11 stationer, bland annat på Åland. Norrtälje, Arlanda, Uppsala och Stockholm skulle få egna stationer.

 

Finska staden Salo och FS Links har i början av juli kommit överens om att undersöka utsikterna för att bygga en testanläggning för Hyperloop mellan Salo och Åbo. Enligt överenskommelsen åtar sig staden Salo att upplåta mark för 10 000 bostäder.

 

Representanter från Hyperloop Technologies i USA var på plats för att presentera sitt koncept som går ut på att utveckla ett tåg som svävar i rör med hjälp av undertryck. De ska kunna gå i en hastighet på 1200 kilometer i timmen, mot 250–300 kilometer i timmen för snabbtåg. Både kostnaderna och energiförbrukningen ska vara betydligt lägre än för traditionella tunnlar och räls. År 2016 ska den första testbiten på 3,2 kilometer vara klar och då är det upp till bevis.

 

De flesta intressenterna var eniga om att en fast förbindelse mellan länderna blir väldigt dyr. En tunnel mellan Helsingfors och Tallinn på 60–80 kilometer beräknas kosta 7–15 miljarder euro. Finansieringen måste därför komma både från statligt och privat håll.

 

Sedermera hävdar en ny rapport att en fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors skulle kunna klaras av på 28 minuter. Det skulle bli verklighet med en uppdaterad version under namnet Hyperloop One.

 

KPMG anger i sin rapport att samhällsnyttan med en Hyperloop-lösning skulle bli uppemot 25 miljoner sparade restimmar per år. Därtill skulle de kortade restiderna göra det möjligt att knyta samman Finland och Sverige till en ”ny nordisk superregion” där det skulle vara möjligt att bo i ena landet och jobbpendla till det andra.

 

Den teknik som har utretts för denna förbindelse är Hyperloop One. Resultatet av idéstudien presenterades på Almedalsveckan i Visby under ett fullsatt seminarium i KPMG:s lokaler på Clarion hotell Wisby.

 

Fakta Hyperloop One:

 

Hyperloop One grundar sig på en idé från Teslas grundare Elon Musk om ett transportmedel som går över 1000 km i timmen i ett rör med extremt lågt lufttryck. Företaget är baserat i Kalifornien och finansieras av några av världens främsta entreprenörer, däribland Shervin Pishevar (investerare i Uber och Airbnb).