Ny spårförbindelse Helsingfors-Esbo

Finlands förmodligen första snabbspårväg, Spårjokern, ska förbinda östra Helsingfors med Kägeludden i Esbo i augusti 2021 om allt går efter planerna. Bild: Helena Roschier / Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto

Projektplanen för snabbspårvägen Spårjokern, som projektet ska heta, har godkänts av Helsingfors och Esbo stadsfullmäktige. Helsingfors och Esbo är Finlands befolkningstätaste städer. Byggandet förväntas att inledas nästa år.

 Spårjokern ska förbinda östra Helsingfors med Kägeludden i Esbo. Snabbspårvägen ersätter busslinje 550.  Projektet beräknas kosta 275 miljoner euro. Helsingfors stads andel av kostnaderna är 123,9 miljoner euro. Esbo stads andel av det är 66,6 miljoner euro. Staten ska betala 84 miljoner euro för byggandet av Spårjokern under åren 2017-2019.

Målet är att börja bygga Spår-Jokern år 2017. Enligt den preliminära tidtabellen kunde trafik på Spårjokern inledas i augusti 2021.Längs Spår-Jokerns linje planeras bostadsbyggande ibland annat Kvarnbäcken, Kasåker, Vik, Åggelby, Månsas, Haga och Sockenbacka. Man arbetar för att särskilt omgivningarna kring hållplatserna ska vara attraktiva platser som vid sidan av boende även lockar arbetsplatser och service.

Banans förverkligande kräver ändringar i detaljplanen för några områden. Även bostadsbyggande längs banan kräver ändringar av detaljplanerna. Du kan följa med beredningen av planändringarna på Helsingfors karttjänst.

Spårvagnens rutt har redan slagits fast. Spårvägens längd är cirka 25 km, av vilka cirka 16 km finns i Helsingfors och 9 km i Esbo. Spår-Jokern går huvudsakligen längs en egen led, vilket betyder att man kan säkerställa snabb och störningsfri spårvagnstrafik. Banan trafikeras med nya spårvagnar av hög kvalitet.

Snabbspårvägens medelhastighet blir 25 kilometer i timmen. De nuvarande spårvagnarnas fart är ungefär 15 kilometer i timmen. Snabbspårvägen har förtur i korsningarna, en egen körbana och längre avstånd mellan hållplatserna jämfört med de nuvarande spårvagnarna.I Helsingfors och Esbo pågår beredningen av de detaljplaneändringar som byggandet av Spårjokern förutsätter.Målsättningen är att sätta igång med byggandet av snabbspårvägen år 2017. Enligt den preliminära tidtabellen kunde trafik på Spårjokern inledas i augusti 2021.Nu när projektet fick grönt ljus också i städernas fullmäktige blir Spårjokern Helsingfors och kanske Finlands första snabbspårväg. Också i Tammerfors finns långt gångna planer för en liknande spårväg.