”Kinnekullebanan viktig för Skaraborgs utveckling”

Kinnekullebanan. Foto: Lidköpings kommun

Kinnekullebanans är oerhört viktig för hela Skaraborgs utveckling. Sedan många år har Västra Götalandsregionen och kommunerna arbetat för en fortsatt utveckling av banan med ett tydligt fokus på fler resande. Ett arbete som visat sig ge resultat. 

Kommunerna längs Kinnekullebanan är eniga vad gäller Kinnekullebanans utveckling och har nu gjort ett gemensamt ställningstagande inför den framtida infrastrukturplaneringen.

Trafikverket arbetar med stöd av kommunerna och Västra Götalandsregionen på en åtgärdsvalsstudie där de konkretiserar hur de ser på banans fortsatta utveckling. Studien är ett förarbete till den infrastrukturplan som regeringen ska fatta beslut om våren 2018. Inför att åtgärdsvalsstudien ska fastställas och den kommande revideringen av den nationella och regionala infrastrukturplanen, framför kommunerna sin gemensamma inställning kring Kinnekullebanans långsiktiga utveckling i en gemensam skrivelse.

Kommunerna som står bakom arbetet är Gullspång, Götene, Lidköping, Vara och Mariestad och samtliga kommunalråd i de fem kommunerna har undertecknat skrivelsen.

Kommunalråden är eniga om banans betydelse för framtidens utveckling av nordöstra Västra Götaland:  ”Vi ser en utveckling där fler åker tåg för att ta sig till jobb och studier. Kinnekullebanan även viktig för turistnäringen och kan i förlängningen bidra till utveckling av hela området.”I skrivelsen föreslår även kommunerna att diskussionen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna utmed Kinnekullebanan återupptas i september.