Ökat tågresande Stockholm-Sundsvall

Stora torget i Sundsvall. Foto: Christer Wiik

Efter återinförandet av Sveriges populäraste snabbtåg X 2000 mellan Stockholm-Sundsvall har resandet ökat på sträckan med sex procent.

Under våren hade SJ nypremiär med snabbtåget X 2000 på sträckan Stockholm-Sundsvall. Det visade sig vara väldigt populärt och SJ ser nu en ökning av resenärer.– Vi ser en ökning på sex procent i maj månad jämfört med samma period förra året och vi tror att det beror på att vi har förkortat restiden med 15 minuter tack vare införandet av X 2000. Genom smart trafikplanering har det resulterat i att Sundsvallsresenärer nu får cirka 30 minuter mer tid hemma, när man reser till Stockholm över dagen, säger Petter Essén, affärschef på SJ.

Resandet ökar allra mest i 1 klass, vilket nog beror på att många affärsresenärer har lockats av den kortare restiden, att minska sin miljöpåverkan och utnyttja restiden mer effektivt. Detta har gjort snabbtågsresandet till och från Sundsvall till en väldigt attraktiv reseprodukt.– Med åtta dagliga avgångar från Sundsvall till Stockholm och en snabbare resa med obruten tid för arbete eller vila, så hoppas vi att ännu fler tidigare bil- och flygresenärer ska välja det klimatsmarta tåget, säger Petter Essén, affärschef på SJ.