Underhållsarbeten på järnvägen genom Gudbrandsdalen

Foto: Jernbaneverket

Tre år har gått sedan översvämningar förstörde norska Dovrebanen på flera sträckor genom Gudbrandsdalen. Hela 200 större och mindre avbrott i tågtrafiken inträffade som en följd av den enorma skada översvämningarna ledde till i slutet av maj 2013. För Jernbaneverket stod det klart att Dovrebanen inte kunde klara kraftiga nederbördsmängderna då vattnet forsade ned längs de branta bergsidorna.

– Dovrebanans status var långt ifrån vad den borde ha varit på en huvudsträcka mellan Østlandet och Trøndelag och som den viktigaste förbindelsen norrut, säger Merethe Sletten Hansen på Jernbaneverket.

Sträckan fick öronmärkta anslag för underhåll, restaurering och åtgärder som skulle göra den mer robust. I år har man tillskjutit ytterligare underhållsmedel, bland annat för ballastarbeten.

– Översvämningspengarna och den ökade underhållsinsatsen har inneburit ett enormt lyft för Dovrebanen genom Gudbrandsdalen, säger Merethe Sletten Hansen.