Norska järnvägsprojekt stimulerar ekonomin

Assisterende jernbanedirektör Gunnar G. Løvås. Foto: Anne Mette Storvik

På uppdrag av norska Jernbaneverket har Oslo Economics genomfört en undersökning av värdeskapande och sysselsättning i genomförandet av olika järnvägsprojekt. Undersökningen använde två utvecklingsprojekt, Holm-Nykirke och Follobanan som ett exempel. Analysen grundar sig på avtal och prognoser för användning av norsk respektive utländsk arbetskraft och materialinsatserna under byggperioden.

Analysen grundar sig på avtal och prognoser för användning av norsk och utländsk arbetskraft samt materialåtgång. Oslo Economics konstaterar att värdeskapandet i byggfasen utgör 86 procent av den totala BNP i Holm-Nykirke och 72 procent av den totala BNP i utbyggnaden av Follobanan. 

– Det är nu bevisat att järnvägsprojekt stimulerar norsk ekonomi under byggperioden. Detta är en mycket viktig positiv kunskap om våra projekt även om det självklart är det samhälleliga vinsterna för passagerare och godstrafik som är det primära, säger assisterande jernbanedirektör Gunnar G. Løvås i ett pressmeddelande.