Ny design för Paris tunnelbana

Foto: Alstom

Alstom tilldelades 2015 ett kontrakt för leverans av upp till 217 nya tunnelbanetåg i Ile de France, Paris, till ett sammanlagt värde av över 2 miljarder Euro. Nu visas designen för första gången.Designen inne i tågen förbättrar komforten och ökar tillgängligheten för passagerarna. Stora entréytor och bumerangformade säten ökar rörelsefriheten i vagnarna samt möjliggör för tåget att ta ännu fler passagerare. LED-belysning är installerad i hela tåget för att höja säkerheten för alla ombord. Dessutom har bättre luftkonditionering satts in för större komfort, oavsett årstid och temperatur ombord.De nya tågens bromssystem är 100 procent elektriska och återanvänder den energi som genererars vid inbromsning, vilket innebär minskade energikostnader samtidigt som man begränsar utsläppen av fina partiklar som orsakas av mekaniska bromssystem. Det gör att energiförbrukningen och luftföroreningar minskar med upp till 20 procent jämfört med tidigare tågmodeller.Majoriteten av Alstoms tolv fabriker i Frankrike kommer att delta i projektet.