Konferens om framtidens järnväg

Tisdagen den 7 juni samlas en rad intressenter till konferens om höghastighetsjärnvägens nytta för det framtida Sverige. Syftet med dagen är att ge en nyanserad bild av satsningen utifrån ett nationellt perspektiv men med avstamp i det regionala. Det är Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län tillsammans med 17 kommuner och intresseorganisationer bjuder in till den första nationella konferensen om Sveriges nya stambanor och vilken betydelse dessa kan få för Sveriges invånare och företag.

Konferensen inleds med välkomsttal av Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Region Skåne och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad. Därefter ett späckat program fram till avslutande mingel.

Bland de deltagande namnen märks bland annat fd statsminister Fredrik Reinfeldt, Michael Stjernquist vd IKEA AB, Ola Petterson, chefekonom LO, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet, Göran Cars, professor i stadsplanering vid KTH, Peter Uneklint, Trafikverket, Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen och Mattias Goldmann från den gröna, liberala tankesmedja Fores.