Världens längsta tågtunnel öppnar i Schweiz

Gotthardbastunneln, röd markering, är en del av det schweiziska AlpTransit-projektet och är en 57 kilometer lång järnvägstunnel genom Gotthardmassivet i Schweiz. Karta: AlpTransit
Arbetståg i Gotthardbastunneln. Foto: AlpTransit

Nu invigs världens längsta tågtunnel, den 57 kilometer långa Gotthardbastunneln, som sträcker sig genom Gotthardmassivet i Schweiz. Den nya tunneln kommer i synnerhet att effektivisera tågtrafiken mellan Schweiz och Italien, då den dubbelspåriga anläggningen kommer att förkorta restiden mellan Zürich och Milano med en timme.

En av de viktigaste nord-sydliga passagerna genom alperna löper genom Sankt Gotthard-passet i Schweiz och detta faktum har gjort att de existerande väg- och järnvägstunnlarna är starkt överbelastade - sedan 1980 har genomfartstrafiken här mer än tiodubblats. AlpTransit är ett långsiktigt, övergripande projekt i schweizisk regi som syftar till att skapa just effektivare nord- sydliga järnvägsförbindelser genom alperna. Detta genom byggandet av bastunnlar flera hundra meter under nivån för de gamla tunnlarna. De nya tunnlarna undviker branta stigningar i bergen och är anpassade för såväl höghastighetståg som tunga godståg. Gotthardbastunneln är således en del av AlpTransit-projektet, som också omfattar den drygt 34 kilometer långa Lötschbergbastunneln, vilken invigdes sommaren 2007. Zimmerberg och Ceneri är ytterligare två mindre bastunnlar som ingår i AlpTransit.

Planerna för att bygga Gotthardbastunneln har funnits mycket länge, men det var först 1993 som man på allvar började projektera för tunneln. Projektet har dock varit komplicerat att ta sig igenom, då det har funnits stora geologiska utmaningar. Dels korsar tunneln en mängd geologiska zoner. Den skär igenom granit och kvarts, längs förkastningslinjer och under ett lager av dolomitisk marmor. I mitten av april 2012 skedde en historisk milstolpe i projektet, då byggets TBM-borr fick genomslag mellan orterna Altdorf och Rynächt. Samma månad inleddes även byggandet av järnvägen vid Sedrun.

Den 1 juni 2016 inleds en nära veckolång invigningsceremoni för Gottbardbastunneln. 50 000 till 100 000 besökare väntas besöka festivalplatserna som uppförs i anslutning till tunneln, meddelar projektkonsortiet AlpTransit.  Dock kommer endast en småskalig trafik rulla i Gotthardbas till en början. Först i december i år kommer fullskalig tågtrafik att ta sig genom världens längsta tågtunnel.