Mindre buller från Roslagsbanan

Foto: Christian Berner

SL kompletterade under april 2016 bullerskärmarna längs Roslagsbanan med rälsdämpning i spårkurvorna och får därmed en markant minskning av buller. Teknikhandelsföretaget Christian Berner kommer även att leverera material för rälsdämpning på Saltsjöbanan under sommaren 2017. Ordervärdet på projektet är cirka 3,7 miljoner kronor för Roslagsbanan och Saltsjöbanan inklusive optioner.

Då kranskommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt ökar antalet resenärer i kollektivtrafiken. SL, Storstockholms Lokaltrafik, förstärker därför Roslagsbanans kapacitet med fler dubbelspår, förbättrad tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd. SL bygger även om Saltsjöbanan under 2017 och har då samma höga ambitioner avseende boende, djur och natur.

– SL satsar stora resurser för att minska bullerstörningar längs hela banan och skapa en bättre boendemiljö vid Roslagsbanan, säger Björn Ohlsén, byggledare hos SL. Med rälsdämpningen får vi på ett kostnadseffektivt sätt ned maxljuden, men även bullret som uppstår i spåren innan och efter tågen passerar. Beräkningar visade att bullernivåerna i vissa kurvor vid Roslagsbanan riskerade att komma för nära gränsvärdena, säger Björn Ohlsén i ett pressmeddelande.