Fyrspår kan ge 100 000 bostäder

Bild: Google maps

Om järnvägen mellan Stockholm och Uppsala byggs ut till fyra spår kan 100 000 nya bostäder skapas, enligt rapport från Stockholms handelskammare. Stockholms län och Uppsala län är de snabbast växande regionerna i Sverige. Det rapporterar Svt.se. Mer än 40 000 personer pendlar dagligen mellan Stockholm och Uppsala.

För att få till stånd en bättre fungerande arbetsmarknadsregion måste arbetspendlingsmöjligheterna förbättras, skriver kommun- och landstingspolitiker tillsammans med Stockholms Handelskammare på SvD debatt idag.

Om järnvägen mellan Stockholm och Uppsala byggs ut med fyrspår på hela sträckan skulle man även kunna skapa 100 000 nya bostäder, enligt enligt en rapport från Stockholms handelskammare.