Ny rapport om höghastighetsbanorna från KTH

Foto: KTH

KTH Järnvägsgruppen bedriver forskning och utbildning spårtrafikrelaterade ämnesområden. Inom denna grupp samlas och samverkar specialister inom olika områden: tågtrafikplanering, kapacitet och ekonomi, banteknik, elektriska kraftsystem, energianvändning, spårfordon och samverkan fordon bana. Ävenljud och vibrationer, lätta konstruktioner, tribologi med mera.

Sveriges nya stambanor för höga hastigheter planeras för korridorerna Stockholm ‒ Linköping ‒ Jönköping ‒ Malmö och Stockholm ‒ Jönköping ‒ Göteborg. Sträckan Stockholm ‒ Jönköping är gemensam för de båda. De nybyggda delarna, exklusive befintliga delarnärmast ändpunkterna, omfattar cirka 720 kilometer, något beroende på den sträckning som slutligen kommer att väljas. Totala längden trafikspår uppgår till cirka 1 500 kilometer. Banorna byggs för hastigheter av 320 kilometer i timmen. Kostnaden har tidigare beräknats till mellan 140 och 170 miljarder kronor.

I en rapport till Sverigeförhandlingen i december 2015 lämnade Trafikverket en ny uppskattning av anläggningskostnaderna på mellan 190 och 320 miljarder kronor för huvudalternativet, inom ett sannolikhetsintervall på mellan 15 och 85 procent. Osäkerheten är alltså mycket stor. Medelvärdet 255 miljarder kronor motsvarar 355 miljoner kronor per kilometer dubbelspår. Europeiska banor för hastigheter på minst 300 kilometer i timmen och som färdigställts 2006 till 2016 har en genomsnittlig anläggningskostnad av cirka 230 miljoner kronor per bankilometer. Frankrike och Spanien har kostnader på cirka 200 miljoner kronor per bankilometer, medan Tyskland och Italien ligger cirka 50 ‒ 65 procent högre. Med kostnader motsvarande Frankrike och Spanien skulle det svenska projektet kosta cirka 145 miljarder kronor, medan kostnader enligt europeiskt genomsnitt skulle ge cirka165 miljarder kronor.

Hela rapporten kan laddas ner från KTH Järnvägsgruppens hemsida: http://www.kth.se/sci/centra/railway