"Kopparstölder utgör elfara"

Foto: Wikipedia

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2015 visar att den långsiktiga trenden med ett fåtal dödsolyckor är stabil. Totalt rapporterades 343 elolyckor och tillbuden, 244 stycken, ökade något. En person omkom i elolycka.

Det dödsfall som skedde under 2015 inträffade vid en förmodad kopparstöld. Därför har Elsäkerhetsverket valt att beskriva risken med kopparstölder i ett särskilt avsnitt i rapporten. Underlaget om kopparstölder bygger på statistik från Trafikverket. Även om antalet kopparstölder har minskat senaste åren så har 209 stölder konstaterats 2015, vilket orsakat förseningar inom järnvägstrafiken motsvarande 160 timmar eller fyra arbetsveckor. Elsäkerhetsverkets statistik för de senaste 10 åren visar att sju elolyckor kan kopplas till kopparstölder.

– Ur Elsäkerhetsverkets synvinkel är det kopparstölder i elanläggningar som ställverk eller spårbunden trafik som är mycket oroande, säger Lars Jansson projektledare för Elolycksfallsrapporten.

Kopparstölder innebär att personen utsätter sig för risken att få ström genom kroppen eller att en ljusbåge som leder till elchock. Personen utsätter även andra för livsfara. Delar av järnvägsanläggningen kan bli spänningsförande när kablar eller jordförbindelser klipps av. Det ökar risken för elolyckor och brand och kan bli en farlig miljö för den som ska utföra reparationer såväl som för allmänheten.

Den vanligaste typen av elolyckor är fortfarande strömgenomgång det vill säga att ström passerar genom kroppen och ger skador. Bland de som jobbar med el (elyrkesmän) handlar det om hela 89 procent och totalt för alla som anmält elolycka till Elsäkerhetsverket 92 procent.

Rapporten visar att vanliga fel handlar om att man slarvar med riskbedömningar vilket leder till att sju av tio elolyckor beror på felbeteende vid arbete. De flesta elolyckor hos yrkespersoner sker inom industriell verksamhet.

Positivt är att ingen yrkesperson förolyckades under 2015. Eftersom det inte finns någon plikt för privatpersoner att anmäla elolycka så finns ett mörkertal inom den kategorin.