Så finansierar Sörmlands-kommuner Ostlänken

Nyköping C. Foto: Christer Wiik

Efter överenskommelsen mellan Ostlänkenkommunerna och Sverigeförhandlingen har nu Nyköping och Trosa kommit överens med Landstinget Sörmland om medfinansiering av Ostlänken.

Ostlänken innebär fördelar för hela Sörmland. Bland annat frigörs kapacitet på den hårt belastade Västra stambanan mellan Stockholm och Katrineholm/Hallsberg. Ostlänken kommer också att få stor betydelse för järnvägsnätets förmåga att stå emot och parera störningar i hela södra Mälardalen. Detta sprider nyttorna till Svealandsbanan och därmed får satsningen också betydelse för sträckan Stockholm - Eskilstuna. Även Gnestapendeln kommer att gynnas genom bättre framkomlighet på Västra stambanan.

Ostlänkens betydelse för tågtrafiken i hela länet och tidigare principer för lokal finansiering av större järnvägsprojekt ger landstinget anledning att stå för en del av den medfinansiering som Nyköpings och Trosa kommuner nu åtagit sig. Beslut om storleken på landstingets finansiering tas efter sommaren.

Nyköpings kommunstyrelseordförande Urban Granström (S) konstaterar att Ostlänken kommer att betyda mycket för utvecklingen av hela Sörmland.

- Tillsammans med landstinget gör vi nu stora satsningar för att förbättra för länets tågresenärer, säger han. Positivt är också att förbättringarna kommer att märkas redan i slutet av 2016.

- En ny station i Vagnhärad kommer att underlätta arbetspendling och resor till studier, sägerDaniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa. Kortare restider ger invånarna i Trosa kommun en större arbetsmarknad och även Norrköping och Linköping blir möjliga att nå på mindre än en timme från Vagnhärad.

2017 öppnas Citybanan i Stockholm, som ökar kapaciteten på den södra in- och utfarten till Stockholm C. Kapacitetsökningen kommer att innebära fler avgångar till och från stationerna i Sörmland. Samtidigt införs ett nytt, gemensamt taxesystem som sänker biljettpriserna och underlättar byten mellan olika former av kollektivtrafik. Inom några år kommer dessutom samarbetet kring ett sammanhållet trafiksystem i Mälardalen innebära nya tåg.

- Redan i slutet av 2016 kommer vi att ha halvtimmestrafik under rusningstid, säger Monica Johansson, Landstingsstyrelsens ordförande. På längre sikt är Ostlänken ett exempel på en utbyggnad som kommer att utveckla regionen ytterligare genom att göra bostads- och arbetsmarknaden större.