Rejlers vinner uppdrag för Norsk Jernbanemuseum

Norsk Jernbanemuseum ligger i Hamar och är Norges nationella järnvägsmuseum. Det öppnade 1896 och är ett av de äldsta järnvägsmuseerna i världen. Foto: Norsk Jernbanemuseum

Rejlers Norge har vunnit ett uppdrag för Norsk Jernbanemuseum i Hamar. Uppdraget omfattar el-projektering och energirådgivning. Museet öppnades i Hamar redan 1896 och är ett av världens äldsta järnvägsmuseer.

Museet är riksmuseum och förvaltas av Norska Jernbaneverket. I museet finns såväl inom- som utomhus en unik samling norsk järnvägshistoria. Lok och vagnstallarna rymmer bland annat en historisk samling lok och vagnar med start från järnvägens första år i Norge. 

Rejlers vann uppdraget i konkurrens med flera andra tekniska konsultföretag. Särskilt intressant blir det då man i projektet bland annat ska utveckla ny och modern ljusdesign för utställningar på museer.