SJ förlorade strid om pendeltågstrafik

Foto: Christer Wiik

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår SJ:s begäran om att överpröva upphandlingen av pendeltågstrafiken i Stockholm län. Upphandlingen är värd 30 miljarder kronor på 14 år och vanns av MTR Gramma, som i likhet med SJ bjöds in till förhandlingar med landstinget.

Domstolen konstaterar att förhandlingarna med de två bolagen delvis tog sikte på olika frågor, men att detta inte innebär något automatiskt brott mot den så kallade likabehandlingsprincipen. "Avgörande är i stället hur förhandlingarna har genomförts och vilken information som kommunicerats med anbudsgivarna", skriver förvaltningsrätten i ett pressmeddelande.

 

MTR ska enligt planerna ta över trafiken i december.

(TT)

 

SJ förlorade strid om pendeltågstrafik