Skanska bygger spårvägen i Lund

Vy över spårvägen på S:t Laurentiigatan sett från Allhelgonakyrkan. Visionsbild: Lunds kommun

Tekniska nämnden har tagit ett tilldelningsbeslut att utse Skanska Sverige AB som vinnare i upphandlingen av entreprenaden ”Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS”. Entreprenaden omfattar projektering och byggande av spårvägsinfrastrukturen på sträckan Lund C – ESS.

 - Det är mycket glädjande att byggstarten närmar sig! Spårvägen är viktig för att Lunds transporter ska bli mer fossilfria och det är fantastiskt att se att visionen om en hållbar stadsutveckling i nordöstra Lund börjar bli verklighet, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Beställaren – Lunds kommun – och den upphandlade entreprenören – Skanska – ska nu bilda en gemensam genomförandeorganisation för att arbeta i utökad samverkan.

- Det första som drar igång är planering och projektering. Genom att samverka kan vi tillsammans hitta kostnadseffektiva lösningar och byggmetoder med fokus på anläggningens kvalitet, menar Pernilla von Strokirch, projektchef för Spårväg Lund C – ESS. - Vi ser fram emot samarbetet med Skanska som har kompetens och erfarenhet både av spårvägsbyggande och arbete i utökad samverkan.Entreprenaden startar innan sommaren, direkt efter att kontraktet är undertecknat. Bygget av spårvägen beräknas starta vid åsskiftet 2016/2017.