NTEX utökar transporterna mellan Kina och Europa

Jerry Nilsson, affärsområdeschef sjö & flyg på NTEX. Foto: NTEX

Sedan början av april erbjuder NTEX transporter med godståg mellan Kina och Europa. Det blir ett komplement till de transporter via sjö och flyg som transport- och logistikföretaget sedan tidigare erbjuder i området.– Vi kan nu på ett ännu bättre sätt anpassa oss efter våra kunders behov och önskemål, säger Jerry Nilsson, affärsområdeschef sjö & flyg på NTEX.

NTEX hade under en tid märkt av en ökad efterfrågan på kortare ledtider mellan Kina och Europa. För att möta kundernas efterfrågan har företaget tillsammans med en agent i regionen utökat sitt produktutbud med en ny godstågstjänst.

– Med tre avgångar i veckan blir järnvägstransporterna mellan Europa och Kina ett bra komplement till våra sjö- och flygtransporter, berättar Jerry Nilsson.

Sedan tidigare erbjuder NTEX transporter mellan Kina och Europa via sjö och flyg. Tack vare den nya godstågstjänsten kan företaget nu erbjuda kortare transittider. Sjötransporten tar 40 dagar medan transport via järnväg tar cirka 20 dagar. Därför passar transporter med godståg för de aktörer som av olika anledningar behöver kortare ledtider. 

– Nu kan vi erbjuda 15 dagars transit från Zhengzhou till Hamburg med tre avgångar per vecka. Från Zhengzhou täcker vi stora hamnar över hela Kina som exempelvis Dalian, Qingdao och Shanghai i norr samt Hongkong, Yantian och Xiamen i söder.

 Den nya tjänsten har mottagits väl av kunderna.

– Vi har redan fått ta emot positiv feedback och snabbt fått många förfrågningar. Det är tydligt att kunderna är intresserade av den här typen av produkt, avslutar Jerry Nilsson.