Järnvägsbro ska knyta samman Iran och Azerbajdzjan

Foto: NIB

En järnvägsbro ska byggas över floden Astarachay som utgör gränsflod mellan Iran och Azerbajdzjan. Startskottet för bygget firades högtidligt i närvaro av flera ministrar från bägge länderna.

Den drygt 80 meter långa bron som knyter samman städerna Astara, två städer med likalydande namn på varsin sida om floden, kommer att byggas och finansieras gemensamt av Iran och Azerbajdzjan.

En spårviddsväxel vid gränsen mellan Azerbajdzjan och Iran  kommer att anläggas och i och med den är sista pusselbiten lagd i fullbordandet av en nord-sydlig järnvägskorridor som gör det möjligt att via järnväg länka samman Ryssland med Irans hamnar vid Indiska oceanen.