De blev prisade av SJ

Prisutdelningen skedde vid SJs bolagsstämma i Stockholm. Foto: SJ

På SJs bolagsstämma delades diplom för miljösmart resande ut till tre företagskunder: White Arkitekter, ÅF och Landstinget Västernorrland. 

Pristagarna har tillsammans under sina affärsresor med SJ 2015 genererat utsläpp motsvarande endast 18 kilo koldioxid. Om de i stället hade valt att resa med en modern, bränslesnål bil hade samma resor gett 423 000 kilo koldioxid.

Motiveringarna för de tre pristagarna lyder: ”White och ÅF: ”För att de målmedvetet och långsiktigt drivit ett konsekvent miljöarbete och skapat ett hållbart resande inom företaget” Landstinget Västernorrland: ”För att de snabbt och handlingskraftigt genomfört klimatsmarta åtgärder inom företagets resande”

– SJ ska erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande i egen regi i samarbete med andra. Allt fler väljer att resa med tåget och det är inte minst av miljöskäl ett smart beslut. En enda flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut lika mycket koldioxid som 74 000 tågresor samma sträcka, säger Erica Kronhöffer, hållbarhetschef på SJ.

– White Arkitekter, ÅF och Landstinget Västernorrland har på ett fantastiskt sätt visat hur mycket det går att göra för att minska miljöbelastningen från tjänsteresor med ett målmedvetet och samordnat miljöarbete. Vi delar ut miljöpriset för att peppa de bästa och sporra fler att göra skillnad, säger Erica Kronhöffer.