Järnvägsbranschen i historiskt samarbete

Foto: Christer Wiik

Järnvägen behöver bli mer robust, tillförlitlig och med ännu bättre kapacitet. Därför stärker nu aktörerna i järnvägsbranschen sitt samarbete på flera fronter genom att enas i nybildade Järnvägsbranschens samarbetsforum (JBS).

Sverige har aldrig haft så mycket trafik på järnväg som de senaste åren. På 25 år har persontrafiken på järnväg ökat med 78 procent. Det är en positiv utveckling. Men med fler, tyngre och längre tåg blir det trångt på spåren samtidigt som järnvägen behöver underhållas och moderniseras.

Stärkt samverkan behövs för att förändra järnvägens villkor och förutsättningar. JBS är ett samarbete som inkluderar hela järnvägsbranschen – de som ansvarar för järnvägen, de aktörer som transporterar och trafikerar järnvägen, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och aktörer som arbetar på järnvägen. JBS leds av en styrelse med representanter på högsta ledningsnivå från några av organisationerna och en oberoende ordförande som ännu inte är utsedd. Det första konstituerande mötet hölls måndagen den 11 april då ett 30-tal organisationer deltog. Syftet är att prioritera, effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt förbättringsarbete.  

─ Jag är glad över att vi kan enas på detta sätt. Vi har redan flera pågående samarbeten men i detta forum intensifierar vi och förstärker samarbetet mellan aktörerna. Konkreta resultat snabbare, nytänkande och bättre samverkan inom järnvägsbranschen är en uttalad ambition inom JBS, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

 Sedan järnvägen öppnades upp för fler aktörer har behovet av samordning mellan järnvägsbranschens aktörer ökat. Ett antal initiativ till samordning har tagits och nu tas ytterligare steg för att kunna driva och koordinera gemensamma projekt så effektivt som möjligt.

─ Alla i branschen kan genom sina olika uppgifter bidra till en bättre rustad järnväg både på kort och lång sikt. De unikt stora järnvägssatsningar som är planerade under de närmaste åren gör att denna samordning är viktigare än någonsin, säger Robert Röder, ordförande för FSJ, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

 ─ För att öka kvaliteten, kapaciteten och konkurrenskraften för järnvägen måste vi jobba mer tillsammans inom sektorn. Vi brukar säga att vi inte vill komma till ett dukat bord utan vara med och duka bordet. Det blir viktigt att skapa en gemensam kultur för hur vi samarbetar på bästa sätt, säger Björn Westerberg, vd för BTO, Branschföreningen Tågoperatörerna.Samarbetet inom forumet bedrivs under 5 år. 2021 ska det utvärderas och beslutas om och hur samarbetet ska fortsätta.

FaktaFrågor som JBS ska driva:

  • Punktlighetssamarbetet i TTT (Tillsammans för Tåg i Tid) som kraftigt ska öka operatörernas punktlighet och järnvägssystemets robusthet.
  • MPK (Marknadsanpassad Planering av Kapacitet) drivs med syftet att frigöra och optimera järnvägens totala kapacitet.
  • Stärkt branschsamverkan syftar till att stärka samverkan i planering av åtgärder och trafik.
  • Kultur. Det ska skapas och delas en gemensam kultur för hur branschen bedriver ett gemensamt förbättringsarbete och branschsamarbete framöver.