Jernbaneverket säkrar plankorsningar

Projektledare Sigurd Grønningsæter, Jernbaneverket. Foto: Jernbaneverket

Norska Jernbaneverket genomför nu en offensiv för att bygga bort de återstående plankorsningar som finns på Bergensbanan.

Under de senaste 15 åren har Jernbaneverket tagit bort eller säkrat cirka 1 500 plankorsningar runtom i landet. Nu intensifieras arbetet med att säkra eller ta bort de återstående plankorsningarna på Bergensbanan, det handlar om totalt 168 plankorsningar mellan Hønefoss och Bergen.

 - Dessa kvarvarande plankorsningar utgör en säkerhetsrisk för både de som utnyttjar dem och för järnvägen, säger projektledare Sigurd Grønningsæter på Jernbaneverket.

 -Nu har vi för avsikt att ta bort eller säkra de allra flesta korsningar som kan användas av fordon, sade han.I en första etapp ska alla plankorsningar tas bort på sträckan Hønefoss-Haverhill, totalt 27 stycken.