Workshop: Triple Helix-satsning på godstransporter

Foto: Green Cargo

Den 11 maj hålls en workshop i Göteborg om hur arbetet med att identifiera hur en ny Triple Helix-satsning för godstransporter kan utformas. Diskussionsämnen är trender och behov som ny FoI måste förhålla sig till, vilka aktörer som bör ingå i en sådan ny Triple Helix-satsning och vad som krävs för att olika aktörer ska engageras.  

Arrangör av mötet är SP Food and Bioscience. Mötet hålls i deras lokaler mellan kl 10-15.

På uppdrag av Trafikverket genomförs just nu en förstudie som ska pröva om en stark satsning på forskning och innovation inom godsområdet kan bidra till ett mer sammanhållet godstransportsystem och bättre möta kraven på ökad effektivitet och hållbar utveckling. Förstudien ska undersöka möjligheten till en Triple Helix-satsning i FoI inom området gods och svara på frågorna:

- Finns det behov av en förstärkt satsning på godstransporter i Triple Helix-samverkan?

- Är det bra i relation till andra, liknade eller pågående, satsningar inom godsområdet?

- Hur skulle en satsning kunna gestaltas?

Godssatsningen ska kännetecknas av sammodalitet. Varje trafikslag ska utvecklas och förbättras efter sina egna förutsättningar, men också tillsammans med, och i samspel med andra trafikslag.