Förarlösa tåg snart här?

Docklands Light Railway. Foto: Transport for London

I London invigdes redan på 60-talet den automatiserade tunnelbanelinjen Victoria line. Och när det gamla hamnområdet Docklands på 80-talet omvandlades till en modern stadsdel, blev ett förarlöst metrosystem en viktig del av lösningen på transportproblemet. Docklands Light Railway körs sedan 2014 av Keolis. Förarlösa tåg rullar också i bland annat Lyon, Köpenhamn, Nürnberg, Vancouver, Peking och Sao Paulo.

Transportforskaren Oskar Fröidh, KTH, ser stora fördelar med automatiseringen. Tågtrafiken förbättras på många sätt utan att kostnaderna behöver skena. Systemet innebär att information kontinuerligt överförs mellan tåg, bana och styrcentral. Om något inträffar utmed banan kommer tågens hastighet att anpassas per automatik. Köbildningar undviks och trafiken flyter bättre.

– På så sätt får något flera tåg plats på banan samtidigt och turtätheten kan öka. Det är särskilt viktigt när det är ont om kapacitet på spåren, säger Oskar Fröidh.

Enligt honom tyder ingenting på att säkerheten skulle försämras utan förare. På perrongerna kan säkerheten tvärtom öka. De förarlösa tågen kan kombineras med plattformsdörrar, som hindrar personer och saker från att hamna på spåren. Det förarlösa systemet kan också utrustas med sensorer som blixtsnabbt utlöser bromsen om något kommer i vägen.

Källa: Keolis