Gällivare bangård byggs ut

Foto: Trafikverket

Trafiken på Malmbanan ökar samtidigt som tågen blir längre och tyngre. Gällivare bangård byggdes för över hundra år sedan och det är hög tid för en rejäl upprustning.

För att öka kapaciteten på banan förlängs spåren på Gällivare bangård så att långa malmtåg kan mötas och ge utrymme för fler tåg. Kontaktledningar, belysning, växlar ska bytas ut och tekniken uppdateras till dagens nivå. Gällivare bangård har idag för korta spår för att klara tågmöten med de 750 meter långa malmtågen som passerar till och från Koskullskulle och övriga långa godståg. Detta skapar kapacitetsproblem som påverkar trafiken på Malmbanan.

Spår 2, 3 och 4 förlängs för att klara möten med långa tåg och ha en hinderfri längd som vid ett framtida införande av signalsystemet ERTMS medger samtidig infart som ger ytterligare kapacitet.

Bygget startar med ett första spadtag den 12 april.