Region Skåne driver järnvägssatsning

Bild: Region Skåne

Region Skåne har tillsammans med bland annat de andra sydsvenska regionerna deltagit i en hearing inför höstens infrastrukturproposition från regeringen. Skåne har ett akut behov av upprustning av vägar och järnväg. Kapaciteten är snart uttömd vilket påverkar både pendlingen inom landskapet och den tredjedel av Sverige utrikestransporter som passerar Skåne.

– Vi behöver verkligen en satsning i Skåne. Och sedan alliansens förslag till prioriteringar vann majoritet i regionstyrelsen så driver Skåne en balanserad politik för både väg och järnväg, säger Pontus Lindberg (M), moderat regionråd i opposition i ett pressmeddelande.

I de skånska behoven finns satsningar på järnvägssystemet, med dubbelspår på Västkustbanan, fyra spår på stambanan Malmö-Hässleholm och snabbare trafik på järnvägen Helsingborg-Hässleholm, samt en upprustning av Lommabanan, Trelleborgsbanan, Ystadsbanan och Österlenbanan. Men också en satsning på vägnätet, upprustning av E65 och E22 och tre filer på motorvägarna kring Malmö, Lund och Helsingborg.

– Med ökad vägkapacitet får utökad busstrafik plats utan att flaskhalsar uppstår för bilismen. Fler filer på vägen och fler spår på järnvägen möter kapacitetsbehoven.

– Utöver den nationella planen börjar det bli dags att ta tag i frågan om en andra förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingö. En sådan blir med tiden nödvändig och skulle ha god påverkan på integrationen mellan Sundets sidor. Och kan dessutom, precis som Öresundsbron, helt betalas genom avgifter från trafiken