Spårvägsarbete i Göteborg inleds i påsk

Kollektivtrafik vid Linnéplatsen i Göteborg. Foto: Wikipedia

Med start 25 mars fram till den 4 april genomför Göteborgs stad ett spårarbete vid Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet påverkar spårvagnstrafiken på linjerna 6, 7, 8 och 13. Spårvagnstrafiken kommer att vara avstängd i båda riktningarna under arbetet. Bussar ersätter på delar av sträckan, mellan hållplatserna Wavrinskys plats och Linnéplatsen respektive Marklandsgatan.