Nu skymtas ljuset i Crossrails tunnlar

Under hela 2016 läggs spåren i tunnlarna. Foto: Crossrail
Testtåg har nu börjat köra i Crossrail. Foto: Crossrail
Tågen som ska börja rulla i Crossrails tunnlar byggs just nu av Bombardier. Bild: Bombardier

Europas just nu största infrastrukturprojekt, Crossrail, närmar sig mållinjen. Tunnelborrningen av totalt 42 kilometer järnvägstunnlar under London är i det närmaste avklarad och nu återstår att installera spår i tunnlarna och det arbetet ska vara klart under 2016. Men det dröjer tills 2018 förrän Crossrail öppnar för reguljär trafik. 

London växer så det knakar. Fram till 2030 beräknas Storbritanniens huvudstad öka sin befolkningsmängd från 8,4 miljoner till 10 miljoner. Syftet med infrastrukturprojektet, som har en budget på 14, 8 miljarder pund, är att, som det heter, främja tillgången till arbete, utbildning och bostäder samt öka den ekonomiska tillväxten i regionen.

Crossrail är ett pendel- och regionaltågsprojekt som kommer att integreras med det nationella järnvägsnätet. När Crossrail öppnar för trafik beräknas 1,5 miljoner människor att hamna inom 45 minuters pendlingsavstånd till Londons största affärsdistrikt (Vid öppnandet kommer för övrigt Crossrail byta namn till Elizabeth line, efter den engelska drottningen).

Avsevärt kortarer restiderDe dubbelspåriga tunnlarna kommer att koppla samman huvudlinjerna Great Eastern, Great Western och North Kent med centrala London. Resultatet förväntas bli avsevärt kortare restider och minskad trängsel på Londons transportnät.Med Crossrail kommer Londons spårkapacitet öka med 10 procent. Järnvägstunnlarna under centrala London och Docklands kommer att förbinda 40 stationer, varav 10 nybyggda, mellan Reading och Heathrow i väst till Shenfield och Abbey Wood i öst.

70 procent klartEnligt Crossrails projektorganisation är 70 procent av projektet nu klart och det har levererats utan förseningar och hållit budget. Men ett omfattande och komplicerat arbete återstår, nämligen installation av spår, ventilations, kommunikation-, signalsystem och allt annat som krävs för att köra Crossrails tåg i de 6,2 diameter breda tunnlarna. Över 40 kilometer nya spår kommer att installeras med hjälp av en flotta specialbyggda maskiner.

200 meter långa tågMan har redan börjat installera plattformsdörrar i tunnlarna. Samtidigt byggs en tågdepå för Crossrails tåg i Old Oak Common, en anläggning som ska stå klar under första delen av 2017.  Tågen som ska trafikera tunnlarna byggs just nu av det kanadensiska bolaget Bombardier och redan i år planeras testkörningar av ett första Crossrail-tåg. Tågen kommer att vara 200 meter lång. Fulla kommer de att ta 1500 passagerare som kommer att kunna röra sig fritt mellan vagnarna.

Tre fjärdedelar ovan jord Eftersom tre fjärdedelar av Crossrails sträckning går ovan jord måste den befintliga järnvägen i yttre London, Berkshire och Essex anpassas för Crossrail. År 2016 kommer ett omfattande ovanjordsprogram sjösättas, till vilket hör uppgraderingar av spår och elektrifieringar av nyckelsektioner av järnvägen.

TunnelborrningarnaMångmiljardprojektet har pågått i flera år. Första spadtaget togs den 15 maj 2009 för den framtida Crossrailstationen Canary Wharf. Planer på ett kraftigt utbyggt järnvägsnät i London för att stimulera ekonomisk tillväxt i regionen började dock stakas ut långt tidigare – Crossrail bildades redan 2001 som ett joint venture mellan Tranport for London och Transportdepartement. Från 2008 är ett Crossrail ett helägt dotterbolag till Transport for London.De första stora tunnelborrmaskinerna sattes i arbete 2012. Förutom järnvägstunnlar har också 14 kilometer service- och biltunnlar byggts i projektet.Järnvägstunnlarna har borrats fram under befintliga tunnelbanelinjer, avlopp och servicetunnlar från station till station på ett djup av upptill 40 meter. Totalt åtta tunnelborrmaskiner har använts i arbetet. De 1000 ton tunga tunnelborrmaskinerna, varav vissa är uppkallade efter kungligheter som Elizabeth och Victoria, har inlett borrningar på 10 olika platser.

Arkeologiska fyndUnder tunnelarbetena har ett stort antal arkeologiska fynd gjorts. Bland annat har man grävt fram skallar från Londons romerska era, ett romerskt kremeringskärl med lämningar i när det påträffades, samt 9000 år gamla flintverktyg. Ett 50-tal av dessa fynd har visats upp för allmänheten.Crossrails chefsarkeolog Jay Carver berättade om fynden 2014, när tunnelarbetena nått ungefär halvvägs:– Det gångna året har några exceptionella fynd gjorts i centrala London. Vi har stött på tidiga Londonbor genom upptäckten av ett misstänkt digerdödsgravfält från 1300-talet och en mycket  ovanlig grupp romerska skallar begravda djupt inne i en av Londons historiska floder. Vi har spårat bevis för en sällsynt mesolitiska jägarstam i Themsens marskland, sade Carver som påpekade att fynden är mycket väldigt skiftande från nästan varje viktig epok av Londons historia.

Ökade fastighetspriserI Crossrails spår har fastighetspriserna skjutit i höjden, bokstavligt talat, särskilt i närheten av framtida Crossrail-stationer. 57 000 nya boständer planeras längs sträckningen.– Om du går tillbaka i tiden har järnvägen alltid skapat förnyelse. När tunnelbanan växte, växte London, och Crossrails-programmet kommer att innebär exakt samma erfarenhet igen, säger Terry Morgon, Crossrails vd till tidningen Evening Standard.

Crossrails sträckning:Fem dubbelspåriga tunnlar om sammanlagt 21 kilometer byggs för Crossrail. Dessa är:

• Från Royal Oak till Farringdon väst (Drive X) - 6,4 kilometer

• Från Limmo till Farringdon öster (Drive Y) – 8,3 kilometer 

• Från Pudding Mill Lane till Stepney Green (Drive Z) - 2,7 kilometer 

• Från Limmo till Victoria Dock Portal (Drive G) - 0,9 kilometer 

• Från Plumstead till North Woolwich (Drive H) -  2,6 kilometer 

Tunnelmynningar byggs på fyra platser: Royal Oak, Pudding Mill Lane, Victoria Dock, North Woolwich och Plumstead.