Ändrad regionaltågstrafik i södra Finland

Helsingfors Centralstation. Foto: Christer Wiik

Närtrafikens tidtabeller i Helsingforsregionen ändras den 27 mars 2016. De största ändringarna sker i trafiken mot Kyrkslätt, Riihimäki och Lahtis. Det meddelar  den finska tågoperatören VR

R- och H-tågen sammanslås till ett R-tåg som stannar på följande stationer: Helsingfors, Böle, Dickursby, Kervo, Träskända, Saunakallio, Jokela, Hyvinge och Riihimäki.

Tågen som för tillfället under rusningstid åker utan beteckning kommer att slås samman till ett D-tåg. D-tågen stannar på följande stationer: Helsingfors, Böle, Dickursby, Träskända, Hyvinge och Riihimäki.

HRT slår samman S- och U-tågen till ett U-tåg som inte längre stannar i Mankby eller Bobäck. U-tågen åker i huvudsak med 30 minuters mellanrum-tågen stannar inte längre i Purola och Nuppulinna. T-tåget kommer att ha färre turer än förut i och med att några natturer ersätts med R-tåg som erbjuder zontrafikens passagerare en snabbare förbindelse under sena kvällar/nätter från Helsingfors mot Riihimäki. HRT ökar antalet N-tåg för att ersätta trafiken på stationerna mellan Kervo och Helsingfors.

Källa: VR