Strukton uppmärksammar järnvägssäkerheten

Foto: Strukton Rail
”Vi jobbar säkert eller inte alls” Så lyder den första av tio punkter i den nya säkerhetsplattform som järnvägsentreprenören Strukton Rail lanserar. Plattformen har tagits fram för att ta fasta på hur viktig säkerheten är i arbetet på landets järnvägar och i andra spårmiljöer.
– Lagar och föreskrifter ger ett grundläggande skydd i arbetet, men vi måste ställa högre krav än så på oss själva. Inget är så brådskande att det inte kan göras säkert, säger Niklas Andersson, säkerhetschef på Strukton Rail. 

Strukton Rail är en av Sveriges största järnvägsentreprenörer. Erfarenheter från många års arbete på spåren ligger till grund för den nya säkerhetsplattformen. Anställda i hela företaget har bidragit i arbetet med att ta fram de tio punkterna. – Att bygga, driva och underhålla trafikerade spår är alltid förenat med risker. Därför ställer vi hårda krav på våra nyanställda, våra underentreprenörer och när det kommer till ordning och reda på arbetsplatsen, säger Niklas Andersson.

Den nya säkerhetsplattformen är kortfattad och formulerad för att även den som inte har erfarenhet av arbete på spår ska kunna ta den till sig. Förhoppningen är att plattformen kan bli till nytta för hela järnvägsbranschen.    – Genom att alla aktörer på järnvägen samarbetar och delar med sig till varandra kan vi gemensamt arbeta vidare mot en säkrare arbetsmiljö. Flera åtgärder som vi på Strukton Rail har genomfört ingår idag i säkerhetsföreskrifterna vid allt spårarbete i Sverige, säger Niklas Andersson.